Members List
Notifications
Home
Register
sign up at baocaotieuluan.com
Search
goc phai

- Hơn (10.983.086) 10 triệu Tài liệu, tiểu luận, luận văn, báo cáo, báo cáo thực tập, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài giải cuối kỳ ....
- download không giới hạn

Vui Lòng Gõ Từ Khóa Vào Khung Tìm Kiếm Bên Dưới Để Tìm Được Tài Liệu Nhanh Hơn
Search Documents

Ðề tài: The Toyota Way (bản tiếng anh) - www.daihoccaodang1.com luan van thuc tap bao cao tieu luan nghien cuu phuong phap

 1. #1
  Đề tài: The Toyota Way (bản tiếng anh) - www.daihoccaodang1.com luan van thuc tap bao cao tieu luan nghien cuu phuong phap
  Chuyên ngành: THƯ VIỆN KỸ THUẬT Mã số tài liệu: 52837 Lượt xem: 280
  Thể loại: TÀI LIỆU Đánh giá:
 2. Table of Contents

  Preface

  Part 1: The World-Class Power of the Toyota Way

  Chapter 1 - The Toyota Way: Using Operational Excellence as a Strategic
  Weapon

  Chapter 2 - How Toyota Became the World s Best Manufacturer: The Story
  of the Toyoda Family and the Toyota Production System

  Chapter 3 - The Heart of the Toyota Production System: Eliminating Waste

  Chapter 4 - The 14 Principles of the Toyota Way: An Executive Summary of
  the Culture Behind TPS

  Chapter 5 - The Toyota Way in Action: The No Compromises Development
  of Lexus

  Chapter 6 - The Toyota Way in Action: New Century, New Fuel, New Design
  Process Prius

  Part 2: The Business Principles of the Toyota Way

  Section 1 - Long-Term Philosophy

  Chapter 7 - Principle 1: Base Your Management Decisions on a Long-Term
  Philosophy, Even at the Expense of Short-Term Financial Goals

  Section 2 - The Right Process Will Produce the Right Results

  Chapter 8 - Principle 2: Create Continuous Process Flow to Bring Problems to
  the Surface

  Chapter 9 - Principle 3: Use Pull Systems to Avoid Overproduction

  Chapter 10 - Principle 4: Level Out the Workload (Heijunka )

  Chapter 11 - Principle 5: Build a Culture of Stopping to Fix Problems, to Get
  Quality Right the First Time

  Chapter 12 - Principle 6: Standardized Tasks Are the Foundation for
  Continuous Improvement and Employee Empowerment  Chapter 13 - Principle 7: Use Visual Control So No Problems Are Hidden

  Chapter 14 - Principle 8: Use Only Reliable, Thoroughly Tested Technology
  That Serves Your People and Processes

  Section 3 - Add Value to the Organization by Developing Your People and
  Partners

  Chapter 15 - Principle 9: Grow Leaders Who Thoroughly Understand the
  Work, Live the Philosophy, and Teach It to Others

  Chapter 16 - Principle 10: Develop Exceptional People and Teams Who Follow
  Your Company’s Philosophy

  Chapter 17 - Principle 11: Respect Your Extended Network of Partners and
  Suppliers by Challenging Them and Helping Them Improve

  Section 4 - Continuously Solving Root Problems Drives Organizational
  Learning

  Chapter 18 - Principle 12: Go and See for Yourself to Thoroughly Understand
  the Situation (Genchi Genbutsu )

  Chapter 19 - Principle 13: Make Decisions Slowly by Consensus, Thoroughly
  Considering All Options; Implement Rapidly (Nemawashi)

  Chapter 20 - Principle 14: Become a Learning Organization Through Relentless
  Reflection (Hansei) and Continuous Improvement (Kaizen)

  Part 3: Applying the Toyota Way in Your Organization

  Chapter 21 - Using the Toyota Way to Transform Technical and Service
  Organizations

  Chapter 22 - Build Your Own Lean Learning Enterprise, Borrowing from the
  Toyota WayTrích từ: http://kilobooks.com

  ______________________________________HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI TÀI LIỆU_____________________________
  www.daihoccaodang1.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an

  View more random threads:


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các bài viết tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:00
 2. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 29-09-2011, 13:28
 3. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 09-05-2011, 19:45
 4. ĐỒ ÁN Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Toyota TOYOTA
  By nguyenducha in forum Cơ Khí
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 07-04-2011, 18:02
 5. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 07-04-2011, 09:56
www.daihoccaodang1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.daihoccaodang1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.daihoccaodang1.com Thac Si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem toan tieu luan luan van Thu vien thac sy ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao hoc cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an
www.daihoccaodang1.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an